เรื่อง เคล็ดความอยู่รอดของการรับเหมาต่อเติมบ้าน

คุยจิปาถะ ทั่วๆ ไป หรือเรื่องที่ไม่เข้ากับหมวดอื่น

เรื่อง เคล็ดความอยู่รอดของการรับเหมาต่อเติมบ้าน

โพสต์โดย naydue456 » อังคาร 04 ส.ค. 2015 4:18 pm

ในยุคที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวธุรกิจต่างๆย่อมได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับเทคนิคการรับมือ
ของธุรกิจนั้นๆว่าจะมีแผนการบริหารจัดการรับมือ
กับความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใด
ธุรกิจการรับเหมาต่อเติมบ้าน ก็เป็นหนึ่งในธุรกิจใหญ่น้อยที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน 
หากกล่าวถึงการรับเหมาต่อเติมบ้านแล้วถือว่า เป็นธุรกิจหนึ่งของห่วงโซ่วงจรธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ทั้งนี้การรับเหมาตอเติมบ้านจะได้รับผลกระทบมากหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับ
การวางแผนการรับมือกับความไม่แน่นอนของเจ้า
ของธุรกิจการรับเหมาต่อเติมบ้านว่าจะมีข้อคิดเห็นและเทคนิคอะไรมารับมือกับการเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอด
เวลา
ในที่นี้จะกล่าวถึงเครื่องมือและเทคนิคดีๆของการบริหารจัดการเรื่องการรับเหมาต่อเติม
บ้านให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยใช้หลักการบริหารจัดการ 4M ดังนี้
1. MAN บุคลากร ในวงการรับเหมาต่อเติมบ้าน บุ
คลกรเช่น นายช่าง ช่างฝีมือต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามรถที่แท้จริงจึงจะนำภา
ธุรกิจนี้ให้ดำเนินไปด้วยดี
2. MONEY กองเงิน ในการประกอบธุรกิจการรับเหมาต่อเติมบ้านนั้นเงินทุนสำรองจ่ายต้องมีให้
เพียงพอในกรณีที่เงินขาดความคล่องตัว เพื่อรักษาธุรกิจให้ดำเนินการไปอย่างสะดวก
3. MATERIAL วัตถุดิบ ในการรับเหมาต่อเติมบ้านนั้นวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานต้องมีความพร้อมและมีความ
ปลอดภัย อย่าให้เครื่องมือเป็นความไม่สะดวกในการดำเนินงาน
4. MANGEMAN การบริหารจัดการ  การรับเหมาต่อเติมบ้านนั้น การ
บริหารจัดการถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากไม่แพ้ 3 ข้อข้างต้น ทั้งนี้การบริหารจัดการที่ดีย่อม
สามารถทำให้ธุรกิจดำเนินการไปได้อย่างอย่างง่ายดาย
จะเห็นได้ว่าจากปัจจัยเบื้องต้นดังกล่าว การรับเหมาต่อเติมบ้านจำเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงานให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
เพื่อให้วงการ ธุรกิจรับเหมาต่อเติมบ้านอยู่ยงและดำเนินงานไปอย่างราบรื่นและมีผลกำไรที่ดี
naydue456
 
โพสต์: 4
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร 28 ก.ค. 2015 12:49 pm

ย้อนกลับไปยัง ทั่วไป

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron